[Gay Test] 12張J圖測試你嘅性取向!

遊戲玩法: 12張圖入面每張圖都有個問題,  第一眼睇完張圖時, 心入面再諗下有幾多個「如果…」係講中左既:

第1關:

14922770233659.jpg

第2關:

14922770255007.jpg

 

第3關:

14922770266005.jpg

第4關:

14922770267641.jpg

 

第5關:

Ads

1492277027303.jpg

第6關:

14922770281056.jpg

第7關:

14922770303229.jpg

第8關:

14922770313333.jpg

 

第9關:

14922770321933.jpg

第10關:

Ads

14922770357459.jpg

第11關:

1492277036335.jpg

第12關:

14922770384401.jpg

 

總共有12條, 有幾多條「如果…」係講中左既?

0條: 恭喜你, 你係直的

1-5: 好輕微姐, 細心既人都會留意到既

6-10條: um….我諗你開始要諗下自己

11-12條: 同性戀婚姻開始普及希望你早日搵到真愛

 

(26465)

Ads